446 ถนน ศุภสารรังสรรค์ (ตรงข้ามร้านอาหารช่องเขาซีฟู๊ด)
ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทร 074-364317, 081-9576104, 084-9993101